Траурен букет с 16 бели рози

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА Cvete4U

Използвайки уебсайта www.cvete4u.com, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от тези Общи условия, което става веднага при първото използване на каквато и да е част от сайта. Ако не сте съгласни да бъдете обвързани от следващите Общи условия, моля, не получавайте достъп, не използвайте този сайт и предоставените в него информация и услуги.

Търговски условия

 1. Тези търговски условия важат за покупки от онлайн магазини управлявани от компания СТАНТРЕЙД. Условията, описани по долу, определят и изясняват правата и задълженията на продавача, който е компания СТАНТРЕЙД със седалище и адрес на управление град Хасково, ПК 6300, бул.”Съединеие” №33, телефон 0894205330 , email: cs(at)cvete4U.com и на купувача  (клиент, потребител).
 2. Всички договорни условия са в съответствие със законодателството на Република България.  Ако договорна страна е потребител , нерегламентираните  отношения  в Търговските условия, се управляват от Общите условия на ГПК и Закон за защита на потребителите. Ако договорната страна не е потребител, нерегламентираните  отношения  в Търговските условия, се управляват  от Търговски условия на Търговски закон.
 3. Потребителски договор е договор за покупка, договор за работа, или други видове на договори, ако страните на договора са потребител и продавач. Продавач е компания СТАНТРЕЙД, град Хасково, ПК6300, бул “Съединеие” №33, телефон 0894205330 , email: cs(at)cvete4U.com. СТАНТРЕЙД е лице, което при скючване и изпълняване на договора действа в рамките на своята търговска или друга дейност. Той е търговец, който пряко или чрез други търговци снабдява купувачите със стоки и/или услуги. Клиента на нашия онлайн магазин е купувач. Като се има предвид съществуващата правна практика, разграничава се  купувач, който е потребител и купувач, който не е потребител. Купуващия потребител или само потребител е лице, което при сключване или извършване на договора  не действа в рамките на своята търговска или професионална дейност.  Купувач, който не е потребител е търговец, който купува стоки или ползва услуги за целите на стопанската му дейност с тези продукти или услуги. Този купувач се определя от Общите търговски условия до степен, до която го засягат и от Търговския закон.
 4. Договор за покупка – Когато купувача е потребител, предложение за сключване на този договор е местоположението на предлаганите стоки на уеб-сайт от продавача. Изпълнителят незабавно потвърждава получаването на поръчката от купувача със информационен  email, на email адрес които купувача определя в поръчката, но за основаване на договора това потвърждаване няма влияние. Създаден договор (включително договорената цена) може да се измени или отмени само по взаимно съгласие на страните или въз основа на правни причини.
 5. Ако купувача не е потребител, предложение за този договор е изпратена поръчка на товара от купувача и договора за покупка е сключен от момента на доставяне на ангажиращо съгласие на продавача с предложението на купувача.
 6. Със сключването на договора за покупка, купувача потвърждва, че е запознат с настоящите Общи търговски условия, включително условия на връщане на стоката, и се съгласява с тях. Всички търговски условия са представени на купувача преди извършване на поръчката и има възможност да се запознае с тях.
 7. Срока за разглеждане на рекламации се удължава при условие, че продавача не е получил всички материали необходими за разглеждане на рекламацията (всички части на стоката, други материали и т.н.). Продавача е задължен да изиска всички нужни материали от купувача в най-кратък срок. От тази дата докато купувачът достави всички нужни материали – срокът за разглеждане на рекламацията се замразява.
 8. Продавачът има право да откаже поръчката или част от нея преди сключването на договора въз основа на споразумение с купувача в случаите, когато: стоката вече не е налична и/или не се доставя или е значително променена нейната цена. В случай, когато купувачът вече е заплатил част или цялата сума за стоката, тази сума ще му бъде върната по сметката и договорът няма да бъде сключен. За безплатни подаръци, не може да се прилагат никакви права на потребителя.
 9. Несъответствие с договора – В случай,че при приемането от купувача товарът не е в съответствие с договора, ( по-долу само „Несъответствието с договора” ), купувачът има право да получи от продавача незабавно и безплатно стоката, в състояание отговарящо на договора. Продавачът трябва или да поправи стоката или да я смени за нова, ако това не е вазможно, купувачът има право да изисква съответно намаление или да се оттегли от договора.  Това не се прилага, ако купувачът е бил информиран и се е съгласил с приемане на такъв товар или несъответствието с договора е причинил той сам. Несъответствието с договора, което ще се появи до шест месеца от деня на приемането на товара, се приема като противоречие при неговата доставка, ако това не противоречи на характера на делото или не е доказано противното.
 10. Права на потребителя да се откаже от договора – Ако договорът е сключен чрез средства за дистанционна комуникация (в онлайн магазини), потребителят има право от ГПК да се откаже от договора до 14 дена от приемането на товара. В такъв случай, купувачът контактува с продавача, писменно, където ще представи, че се отказва от договора с номера на поръчката, датата на покупка и номер на сметката за връщане на парите.
 11. Този закон не може да се приема като възможност за безплатно получаване на стоката. Потребителят, в случай когато ползва правото на отказване от договора до 14 дена, трябва да върне на доставчика всичко което е получил въз основа на договора. Ако вече не е възможно (напр. товара е бил междувременно унищожен или употребен), потребителят трябва да осигури парична компенсация в замяна на това, което вече не може да бъде издадено. Ако товара е повреден само частично продавачът може да ползва правото за обезщетение и да компенсира вземанията си от покупната цена на потребителя. В този случай е необходимо продавача  да докаже вредата, причинена от купувача. Продавача в този случай връща на потребителя само по този начин намалена покупната цена.
 12. Към покупната цена, която трябва да се върне на купувача, може продавача да приспадне свои разходи, които са възникнали при връщане на товара.Право на отказване от договора потребител няма, в случаи при договори :
  • за предоставянето на услуги, ако изпълнението им е с негово съгласие, започнало преди изтичане на 14 дни от получаването на изпълнението,
  • за доставката на стоки или услуги, чиято цена зависи от отклонението на финансовия пазар, независимо от волята на продавача,
  • за доставката на стоки, коригирана в съответствие с желанията на купувача, както и стоките, подлежащи на бързо влошаване, износване или остаряване,
  • за доставка на аудио и видео записи и компютърни програми, ако купувачът нарушава оригиналната им опаковка,
  • за доставка на вестници, периодични издания и списания,
  • състоящи се от игра или томбола.
 13. Продавачът си запазва правото да анулира поръчки при стоките носещи термин : „За момента не е наличен” в случай, че стоките не могат да бъдат доставени или заменени с друг модел, или ако цената се е променила значително, а за това клиента не е бил информиран, преди сключването на договор. Продавача е длъжен да информира клиента за такава ситуация. Ако част или цялата поръчка е платена, на клиентът ще бъдат възстановени парите по сметката.
 14. Защита на лични данни – Информацята за клиентите са защитена, в съответствие с валидните закони на Република България, главно със Закон за защита на лични данни. Със сключването на договора, купувачът е съгласен с обработката и събирането на личните му данни в базата на продавача и след успешна сделка и докато писмено изявление на несъгласие с това не е представено. Купувачът има право на достъп до техните лични данни, правото на коригиране, включително други законови права в тези данни. Личните данни могат да бъдат отстранени от базата на продавача въз основа на писмено искане от страна на клиента. Личните данни на клиентите са напълно защитени срещу злоупотреба. Личните данни не се доставят на трети лица. Изключения се прилагат за външни носители, на които се дават клиентски данни в минималната степен, необходима за доставяне на стоките. Индивидуалните договори са след приключването им съхранявани в  архив, във електронна форма, и са достъпни само за управлятеля на фирмата.
 15. Тези условия се прилагат, както е посочено на уебсайта на продавача, от датата на сключване на договори за покупката. Поръчката на потребителя е след потвърждението и като сключен договор между продавача и купувача съхранявана в архив за друга евиденция и е на разположение за купувача. Договорите могат да бъдат направени на български език, или на други езици, освен ако това няма да е повод за невъзможността на сключване на договора. Със закупуването,  клиента се съгласява да получава търговски съобщения.
 16. Тези условия позволяват на потребителите тяхно архивиране и възпроизвеждане. Във момента на сключването на договори за покупка, купувачът приема всички разпоредби на общите търговски условия, които са в сила към датата на изпращане на поръчката, включваща цената на поръчаните стоки, записана в потвърждението на поръчката, освен когато в конкретния случай ясно се посочва нещо различно.
 17. Тези условия влизат в сила от 01. 01. 2018 година и напълно заместват предишните условия за покупка. Запазваме си правото да променяме условията за закупуване без предизвестяване.[/su_spoiler]

II Условия за доставка

 1. Работно време: Всички доставки се извършват между 9:00 – 20:00 източно европейско време. В редки случаи са възможни по-ранни или по-късни доставки, но единствено след потвърждение на наш служител.
 2. Дата за доставка: В процеса на поръчка можете да изберете желаната дата за доставка. Cvete4U не носи отговорност при некоректно или погрешно попълнени данни.
 3. Часови диапазон: Можете да изберете часови диапазон, в който да доставим поръчката Ви на избраната дата. Възможните диапазони за доставка са – между 9:00 и 13:00 ч., между 13:00. и 17:00 ч., между 17:00. и 20:00 ч. Менюто за избор на часови диапазон става активно, след като сте избрали дата за доставка от календара. За определени поводи с фиксиран час, като сватби, погребения и прочее, можем да гарантираме доставка в конкретен час, но това става само след предварителна уговорка с наш служител.
 4. Цена на доставката: Цената за доставка се определя автоматично на базата на избраното от Вас населено място и дата за доставка. В този смисъл правилният избор на населено място е абсолютно задължителен. Поръчки с маркирано грешно населено място ще бъдат отказвани, ако не бъде доплатена реалната такса за доставка, в случаите, когато това се налага. Доставките за празнични дни включват такса за празнична доставка.
 5. Данни за доставката: Навременната доставка на Вашата поръчка зависи изцяло от предоставените от Вас данни за доставка в процеса на поръчка. Cvete4U не носи отговорност за провалена доставка в следствие на некоректно попълнени данни.
 6. Отсъствие на получателя: В случай, че получателят отсъства от адреса за доставка, ще използваме телефона, който ни оставяте в процеса на поръчка, за да се свържем с него и да уговорим удобно време и място за доставката. В случай, че предоставеният от Вас телефон е грешен или не отговаря, ще доставим поръчката Ви на роднини или съседи на получателя, намиращи се на адреса. В краен случай, поръчката Ви може да бъде върната обратно в магазина ни, откъдето да направим повторен опит за доставка, след като установим контакт с получателя. Забележете, че след като продуктът е върнат в магазина ни, ще се наложи да заплатите допълнителни 5,00 лв за повторна доставка. Същото се налага и за всеки следващ опит да бъде осъществена доставката.
 7. Липса на определен продукт: В случай, че даден продукт, нужен за коректното изготвяне на поръчката Ви, е неналичен в локалния ни магазин в момента, ще се свържем с Вас с предложение за евентуална замяна на липсващите цветя. Доставката на поръчката Ви ще бъде отложена, докато не получим Вашето одобрение или отказ.
 8. Анонимност на доставката: Нашите куриери не знаят кой е направил поръчка и не могат да информират получателя от кого е подаръка, който изпращате. Ако желаете получателят да знае, че Вие сте организирали изненадата, моля, запишете името си в полето за пожелание за картичка.

III Плащане

 1. Предварително плащане на поръчка: Всяка поръчка следва да бъде заплатена предварително т.е. преди нейната доставка. Поръчки, чието плащане не е получено до края на деня, който е избран за доставка, ще бъдат автоматично отказвани.
 2. Начин на плащане – Можете да платите поръчката си като използвате един от посочените по-долу начини. Не приемаме плащания през системи неупоменати в настоящите Условия.
 3. Кредитни/ дебитни карти – Можете да платите своята поръчка с кредитна или дебитна карта на Виза и Маестро/ Мастъркард, стига картата Ви да е предназначена за онлайн разплащания. Плащането се обработва в реално време и поръчката Ви може да бъде доставена незабавно. Данните на картата Ви, както и самото плащане, се обработват от партниращата ни банка и не се съхраняват на нашия сървър. Cvete4U спазва стриктно PCI стандартите.
 4. PayPal – Можете да платите поръчката си през системата на ПейПал, стига да имате регистриран профил при тях. Плащането се обработва в реално време и поръчката Ви може да бъде доставена незабавно. Обърнете внимание, че не приемаме плащания с електронни чекове (e-check) през системата на ПейПал. В случай, че решите да платите с електронен чек, ще бъдете прехвърлени отново в нашата страница, за да изберете алтернативен начин за плащане.
 5. Банков превод – Можете да платите поръчката си с банков превод. За целта трябва само да изберете този начин на плащане и да натиснете бутона “Потвърди”. На страницата за потвърждение на поръчката Ви, ще видите банковата ни сметка, както и по-нататъшни инструкции за плащането. Тази информация ще бъде също изпратена на Вашия имейл адрес.
 6. ИзиПей – Може да платите поръчката си с EasyPay. За целта трябва да изберете този начин на плащане и да натиснете бутона потвърди. На страницата за потвърждение на поръчката ще видите по-нататъшни инструкции за плащането. Тази информация ще бъде изпратена на Вашия имейл адрес.
 7. В офис на Еконт – НОВ УДОБЕН НАЧИН ЗА ПЛАЩАНЕ – освен описаните по-долу начини на плащане сега вече може да платите и във всеки един офис на Еконт в цялата страна. За да извършите плащане: Когато сте в офис на Еконт съобщавате, че желаете да направите паричен превод към фирма Стантрейд, посочете нашия телефон: 0894 205330, номера на вашата поръчка и отбележете, че желаете да направите плащане, което да пристигне в офис на ЕКОНТ гр. Хасково – офис XXI век.
 8. Money Gram – Международни парични преводи. Свържете се с нас за да ви оставим детайли за плащане.
 9. В брой – Вие може да заплатите поръчката в брой в наш магазин или при получаване на стоката на посочен от Вас адрес.
 10. Оспорването на плащане – след като поръчката е била доставена, а и преди това, не се толерира от Условията за ползване на сайта. В случай, че не сте доволни от доставения продукти, Ви насърчаваме да се свържете с нас, за да се опитаме да разрешим проблема, вместо да оспорите плащането. В зависимост от платежната система, която сте използвали за регистриране на поръчка, Вие може да дължите следните такси при оспорване на плащане:  A) ПейПал диспут – При откриване на диспут в ПейПал, Вашата поръчка, както и плащането по нея, се считат за невалидни. В случай, че поръчката Ви е вече доставена, Cvete4U може да изпрати куриерите си да изискат плащането от нейния получател. Ако поръчката Ви не е доставена по време на откриване на диспута, Cvete4U ще я откаже. B) Чарджбек на плащане с кредитна/дебитна карта – В случай на чарджбек на плащане на доставена или недоставена поръчка, Вие дължите такса към обслужващата картата Ви организация в размер на 48.90лв, административна такса към Cvete4U в размер на 20лв, както и законова лихва за периода от иницииране на чарджбек-а до покриването на всички задължения. В случаите на чарджбек на плащане на доставена поръчка, Вие дължите също и пълната сума на поръчката си.
  Cvete4U си запазва правото да прехвърли задълженията Ви към трети лица, вкл. юридически лица, специализиращи в събирането на задължения, както и да предприеме всякакви действия за покриването на задълженията Ви, съгласно българското законодателство.[/su_spoiler]

IV Политика на поверителност

 1. Лични данни – Данните, които попълвате в процеса на поръчка се използват единствено, за да изпълним коректно доставката на поръчката Ви и да Ви информираме своевременно за всякакви промени в нейния статус. Тези данни не се използват по начин нарушаващ текущото законодателство на Република България. Вашите данни могат да бъдат предоставени на 3-ти страни по смисъла на т.3 от Условията за плащане с цел отказано/ върнато плащане на доставена поръчка да бъде възстановено.
 2. Кореспонденция – Cvete4U си запазва правото да съхранява всякаква кореспонденция с Вас за неограничен период от време и да я използва както намери за добре, с цел да защити интересите си.
 3. Данни за плащане – Данните на кредитната/дебитната Ви карта, които попълвате в процеса на поръчка, не се обработват, нито съхраняват на нашите сървъри. Тяхната сигурност се гарантира от партниращата ни банка и е съобразена с текущите PCI стандарти.
 4. Сигурност – Сигурността на информацията, която въвеждате на страниците на Cvete4U се гарантира от SSL сертификат, с 128 битово криптиране. Данните за плащане, които попълвате на нашия сайт се предават до партниращата ни банка, където се обработват, без да бъдат обработвани или съхранявани на нашия сървър. Cvete4U спазва стриктно PCI стандартите.

V Отказване на поръчка и връщане на продукт

 1. Претенции – В редките случаи, когато може да не сте доволни от услугите ни, можете да предявите претенции за частично или пълно възстановяване на сумата, заплатена по поръчката Ви, в срок от 24ч, след нейната доставка. Това можете да направите, като ни изпратите имейл с ясно изявено желание за компенсация на адрес cs(at)cvete4u.com. Този имейл трябва да съдържа прикачена поне една снимка на доставения продукт.
 2. Частична компенсация – След като получим снимка на доставения продукт, ще преценим размера на компансацията Ви и ще се свържем обратно с Вас. Компенсацията ще бъде освободена в рамките на 24ч., след постигане на споразумение с Вас.
 3. Пълна компенсация – Имате право да получите пълният размер на средствата, заплатени за поръчката Ви. В този случай, наш куриер ще посети получателя, за да вземе обратно доставения продукт. Компенсацията ще бъде освободена от сметката ни в рамките на 24ч. след това.
 4. Право на компенсация – Право на компенсация има единствено платеца на поръчката, а сумата се възстановява според начина ѝ на плащане. Плащането на поръчка, извършено с кредитна карта, не може да бъде възстановено с банков превод.

VI Тълкуване

 • „Злонамерени действия“ са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката и нормите на авторското и сродните права, или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи; изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), генериране на прекалено висок изкуствен трафик, за да се наруши работата на сайта и да се попречи на други потребители да го използват (FLOOD);  извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или повреждане, саботаж или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK); изпращане на „троянски коне” или предизвикване на инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли; използване на недостатъци в системите за собствена облага или добиване на информация (HACK); смущаване на нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление, административно нарушение или непозволено увреждане по българското законодателство или по законодателството на друга държава.
 • „Линк“ е визуализиран на съответната Интернет страница електронен адрес, пренасочващ Потребителя към същия уебсайт или към други уебсайтове в глобалната мрежа чрез „кликване” върху него.
 • Общи условия“ са всички условия и клаузи, изброени в секцията „Общи условия за ползване на уебсайта www.cvete4u.com“.
 • „Потребител“ e всяко физическо лице, което осъществява достъп и използва Уебсайта и Услугите, предоставяни чрез Уебсайта.
 • „Регистрант“ е лицето, на чието име е регистриран домейнът www.cvete4u.com съгласно Общите условия за регистрация и поддръжка на домейни.
 • „Уебсайт“ е обособено място в глобалната Интернет мрежа с адрес www.cvete4u.com, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
 • „Услуги“ са предоставяните на потребителите на уебсайта www.cvete4u.com информационни ресурси и продукти, в това число база данни, новини, публикации,  графични и текстови материали, фотографски снимки, видео изображения и др.

Момент на обвързване с настоящите Общи условия е моментът на отварянето на Уебсайта. В този случай Потребителят извършва „електронно изявление” по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което безусловно декларира, че желае да ползва Услугите на Уебсайта, както и че се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва добросъвестно.

Потребителят на Уебсайта безусловно се задължава при ползването му:

 • да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, етиката и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.; да уведомява незабавно www.cvete4u.com, за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
 • да не извършва Злонамерени действия.
 • Достъпът на Потребителя ще бъде незабавно прекратен при наличие на данни за нарушаване на която и да е от клаузите на Общите условия или извършване от Потребителя на Злонамерени действия.

VII Права върху съдържанието на уебсайта

 • Всички компоненти на съдържанието на Уебсайта, включително, но без ограничение до текст, рисунки, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, бази данни и друга информация, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права или на други закони, регламентиращи правото на интелектуална собственост, и са притежание на Регистранта и/или на трети лица. Всяко разпространение, ползване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта без предварително писмено съгласие на Регистранта или на съответните носители на права е забранено и ще се преследва по предвидения от закона ред с всички законни средства.
 • Услугите, предоставяни от Уебсайта, са предназначени изключително за лично ползване, като  Потребителят няма право да разпространява по какъвто и да било начин публикуваните на Уебсайта материали, както и да копира или принтира от тях повече, отколкото разумно е необходимо за задоволяване на личните му нужди. Задължително е запазването на всички надписи върху съдържанието на Уебсайта, свързани с авторски и други права на собственост.
 • В случай, че елементи или материали от Уебсайта бъдат запаметени на компютъра на Потребителя или разпечатани за лична и нетърговска употреба, Потребителят е длъжен да запази и осигури на всяко копие указание за запазените права на Регистранта и/или на третите лица.
 • При нарушение на правата на интелектуална собственост върху съдържанието, елементите и ресурсите на Уебсайта Потребителят дължи на Регистранта неустойка в размер на 2000 (две хиляда) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Регистрантът и/или третите засегнати лица от правото да претендират обезщетение за по-големи вреди над размера на неустойката, както и да защитят правата си чрез всички законови средства.

VIII Отговорност

 • Регистрантът не носи отговорност за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Услугите в резултат на експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 • Регистрантът не носи отговорност, ако Потребителят бъде засегнат от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи при използването на Уебсайта.
 • Регистрантът не носи отговорност за съдържанието на други уебсайтове, достъпът до които се осъществява чрез Линкове, публикувани в Уебсайта, както и за последиците, които могат да произтекат за Потребителя във връзка с тяхното ползване, съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на тeзи сайтове.
 • Регистрантът се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, нито че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем.
 • Уебсайтът съдържа материали, които са дело на трети лица (различни от авторите на съответните материали, за чиято точност и коректност Регистрантът не носи отговорност.
 • Регистрантът има право по своя преценка да прекратява предоставянето и без предизвестие да прекратява временно достъпа до Уебсайта с цел изменение на неговото съдържание, както и да прекратява изцяло предоставянето на Услугите.
 • Потребителят носи отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа до и ползването на Уебсайта.
 • Потребителят е длъжен да обезщети Регистранта за всички свои действия или бездействия, с които е нарушил или е допуснал да бъде нарушено право на интелектуална собственост или друго право в Уебсайта.

IX Промяна на общите условия

 • Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно по всяко време и без предварително известяване от Регистранта, като задължение на Потребителя е периодично да следи за евентуални промени. Използването на Уебсайта или която и да е част от него след датата на извършване на промяната ще се счита за приемане на актуализираните или променени условия, които влизат в сила с публикуването им на Уебсайта.

X Допълнителни разпоредби

 • В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на Общите условия в тяхна цялост. Недействителната клауза ще бъде автоматично заменена от повелителните норми на закона или установената практика, като Потребителят продължава да бъде обвързан от Общите условия.
 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
 • Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

При възникване на спор, който не може да бъде решен съвместно със Cvete4U, можете да използвате сайта ОРС.